09/10/2019

TEST

 

MOTOGP

ALEX RINS 2°

Để có được chứng nhận hợp quy chuẩn kỹ thuật, mũ bảo hiểm phải trải qua các bài kiểm tra độ hấp thụ xung động để đo khả năng làm giảm lực tác động, kiểm tra độ cứng để xác định biến dạng của mũ bảo hiểm chịu nén, kiểm tra độ giữ dây đeo độ chắc chắn của hệ thống giữ mũ bảo hiểm khi chịu lực kéo. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là vượt qua các thử nghiệm này để đạt được chứng nhận phê duyệt mũ bảo hiểm mà giúp thiết bị có thể được sử dụng như một thiết bị bảo vệ an toàn và còn đạt được kết quả vượt quá giới hạn theo quy định của pháp luật hiện hành


0912354783 Mr Vũ