09
10

2019

TEST

Để có được chứng nhận hợp quy chuẩn kỹ thuật, mũ bảo hiểm phải trải qua các bài kiểm tra độ hấp thụ xung động để đo khả năng làm giảm lực tác động, kiểm tra độ cứng để xác định biến dạng của mũ bảo hiểm chịu nén


0912354783 Mr Vũ