Bình nước giữ nhiệt

Bình nước giữ nhiệt được công ty Sơn Tùng sơn gia công và in chữ cho công ty An Gia. và được xuất đi từ năm 2015, với số lượng 4000 chiếc,